REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ „Божићи 1“ – „Божићи 10“

27.03.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске примила је од Друштвa за консалтинг и услуге “А&К Консалтинг“ д.о.о. Бања Лука, захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у малим соларним електранама „Божићи 1“, „Божићи 2“, „Божићи 3“, „Божићи 4“, „Божићи 5“, „Божићи 6“, „Божићи 7“, „Божићи 8“, „Божићи 9“ и „Божићи 10“ које се граде на подручју оштине Козарска Дубица…

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ Божићи 1 – Божићи 10 (ћирилица)

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ Божићи 1 – Божићи 10 (латиница)

Copyright © 2024