REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Баре 2“ – МСЕ „Баре 3“

10.04.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je 22. марта 2024. године примила од привредног друштвa „Финам-Панел“ д.о.о. Пале, захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у малим соларним електранама „Баре 2“ и „Баре 3“ које се граде на подручју града Пале…

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ Баре 2 – Баре 3 (латиница)

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ Баре 2 – Баре 3 (ћирилица)

Copyright © 2024