REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – ФЕ „А&А“

10.04.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 1. априла 2024. године примила од привредног друштвa ,,Самоуслужна аутопраоница ,,А&А“ Данка Кушић с.п. Рогатица“, захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Фотонапонској електрани „А&А“ која се гради на подручју општине Рогатица…

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – ФЕ А&А (латиница)

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – ФЕ А&А (ћирилица)

Copyright © 2024