REERS

Обавјештење о пријему захтјева за издавање сертификата за производно постројење СЕ “Будисавље“

28.07.2020.

Привредно друштво „ЕКО-ПЛАН“ д.о.о. Бањалука поднијело је дана 24.06.2020. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Соларну електрану „Будисавље“…

Обавјештење за јавност о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење СЕ Будисавље ЋИР

Обавјештење за јавност о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење СЕ Будисавље ЛАТ

Copyright © 2024