REERS

Обавјештење о пријему пет захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – „Еол први“ д.о.о. Невесиње

13.03.2019.

Број: 01-498-10/18
Датум: 13.03.2019.

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

о пријему пет захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у производним постројењима

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је подносиоца захтјева, привредног друштва „Еол први“ д.о.о. Невесиње, примила пет захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити користећи енергију вјетра, као обновљивог извора енергије. Подносилац захтјева је 20. фебруара 2019. године доставио документацију и допунио ове захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај, са подацима за производна постројења како слиједи:

– Рупари, инсталисана снага постројења 9.9 МW, планирана годишња производња је 31.067.000 kWh, на земљишту означеном као к.ч. 102/1 к.о. Трусина;

– Џинов до, инсталисана снага постројења 9.9 МW, планирана годишња производња је 33.322.000 kWh, на земљишту означеном као к.ч. 520/2 и 95/1 к.о. Трусина;

– Кучајница, инсталисана снага постројења 9.9 МW, планирана годишња производња је 29.494.000 kWh, на земљишту означеном као к.ч. 105/1 к.о. Трусина;

– Дубац, инсталисана снага постројења 9.9 МW, планирана годишња производња је 30.660.000 kWh, на земљишту означеном као к.ч. 106/1 и 105/1 к.о. Трусина;

– Цвјетов кук, инсталисана снага постројења 9.9 МW, планирана годишња производња је 35.179.000 kWh, на земљишту означеном као к.ч. 1740, 1747 к.о. Биоград, 523 к.о. Трусина;

Планирани почетак рада производних постројења је 31. децембар 2020. године.

Регулаторна комисија размотриће ове захтјеве и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај, на редовној сједници ће донијети коначну одлуку о додјели прелиминарног права на подстицај у форми рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024