REERS

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за ППП – МСЕ „Мадра 3“ и МСЕ „Мадра 4“

25.01.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 25. децембра 2020. године, од подносиоца захтјева „Мадра“ д.о.о. Челинац, са адресом Цара Лазара 28, Челинац, примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у соларним електранама МСЕ Мадра 3 и МСЕ Мадра 4…

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП – МСЕ Мадра 3 и МСЕ Мадра 4 (ћирилица)

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП – МСЕ Мадра 3 и МСЕ Мадра 4 (латиница)

Copyright © 2024