REERS

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Језеро 1“, МСЕ „Језеро 2“, МСЕ „Језеро 3“,МСЕ „Језеро 4“, МСЕ „Језеро 5“, МСЕ „Језеро 6“, МСЕ „Језеро 7″ и МСЕ“Језеро 8“

30.12.2020.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 23. децембра 2020. године од привредног друштва „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у малим соларним електранама „Језеро 1“, „Језеро 2“, „Језеро 3“, „Језеро 4“, „Језеро 5“, „Језеро 6“, „Језеро 7“ и „Језеро 8“…

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ Језеро 1 МСЕ Језеро 2 МСЕ Језеро 3 МСЕ Језеро 4 МСЕ Језеро 5 МСЕ Језеро 6 МСЕ Језеро 7 и МСЕ Језеро 8 (ћирилица)

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ Језеро 1 МСЕ Језеро 2 МСЕ Језеро 3 МСЕ Језеро 4 МСЕ Језеро 5 МСЕ Језеро 6 МСЕ Језеро 7 и МСЕ Језеро 8 (латиница)

Copyright © 2024