REERS

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Мируше 1“, „Мируше 2“, „Мируше 3“, „Мируше 4“, „Мируше 8“, „Мируше 9“ и „Мируше 10“

30.11.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 24. новембра 2021. године. године од привредног друштва „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге, Бања Лука, примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у малим соларним електранама „Мируше 1“, „Мируше 2“, „Мируше 3“, „Мируше 4“, „Мируше 8“ „Мируше 9“ и „Мируше 10“…

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ Мируше 1, МСЕ Мируше 2, МСЕ Мируше 3, МСЕ Мируше 4, МСЕ Мируше 8, МСЕ Мируше 9 и МСЕ Мируше 10 (ћирилица)

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ Мируше 1, МСЕ Мируше 2, МСЕ Мируше 3, МСЕ Мируше 4, МСЕ Мируше 8, МСЕ Мируше 9 и МСЕ Мируше 10 (латиница)

Copyright © 2024