REERS

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Малтекс 1“ и МСЕ „Малтекс 2“

25.01.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 25. децембра 2020. године, од подносиоца захтјева „Малтекс“ д.о.о. Бања Лука, са адресом Симеуна ђака 30, Челинац, примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у соларним електранама МСЕ Малтекс 1 и МСЕ Малтекс 2…

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП – МСЕ Малтекс 1 и МСЕ Малтекс 2 (ћирилица)

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП – МСЕ Малтекс 1 и МСЕ Малтекс 2 (латиница)

Copyright © 2024