REERS

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Берковићи 1“, „Берковићи 2“, „Берковићи 3“, „Берковићи 4“, „Берковићи 5“, „Берковићи 6“, „Берковићи 7“, „Берковићи 8“, „Берковићи 9“, „Берковићи 10“, „Берковићи 11“, „Берковићи 12“, „Берковићи 13“ и „Берковићи 14“

27.01.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 29. децембра 2020. године од привредног друштва „ЕCO ENERGY“ д.о.о. Требиње, примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у соларним електранама како слиједи:

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП – ECO ENERGY доо Требиње (ћирилица)

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП – ECO ENERGY доо Требиње (латиница)

Copyright © 2024