REERS

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Геонова 1“, „Геонова 2“, „Геонова 3“, „Геонова 4“, „Геонова 5“, „Геонова 6“, „Геонова 7“, „Геонова 8“, „Геонова 9“ и „Геонова 10“

25.01.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 25. децембра 2020. године, од подносиоца захтјева „Геонова“ д.о.о. Бања Лука, са адресом Пионирска бб, Бања Лука, примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у соларним електранама како слиједи:

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП – МСЕ Геонова 1 Геонова 2 Геонова 3 Геонова 4 Геонова 5 Геонова 6 Геонова 7 Геонова 8 Геонова 9 и Геонова 10 (ћирилица)

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење ППП – МСЕ Геонова 1 Геонова 2 Геонова 3 Геонова 4 Геонова 5 Геонова 6 Геонова 7 Геонова 8 Геонова 9 и Геонова 10 (латиница)

Copyright © 2024