REERS

Обавјештење о покретању поступка одузимања Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „В-З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука

13.04.2023.

Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске је на 66. редовној сједници одржаној 12.04.2023. године у Требињу донијела Закључак о покретању поступка одузимања Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије Друштву с ограниченом одговорношћу за заштиту на раду и од пожара „В-З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука. На истој редовној сједници утврђен је и Нацрт рјешења о укидању дозволе…

Обавјештење о покретању поступка одузимања Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – В-З-ЗАШТИТА д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Обавјештење о покретању поступка одузимања Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – В-З-ЗАШТИТА д.о.о. Бања Лука (латиница)

 

Copyright © 2024