REERS

Обавјештење о покренутом тарифном поступку и јавном разматрању захтјева привредног друштва „Сарајево гас“ а.д. Источно Сарајево за одобрење тарифних ставова за кориснике транспортног система

08.06.2023.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске примила је 21.4.2023. године зaхтjeв привредног друштва „Сарајево гас“ а.д. Источно Сарајево, број 01-87-1181/23 од 18.4.2023. године рaди утврђивaњa тарифа зa кoрисникe транспортног систeмa природног гаса за зону Зворник1/Каракај – Кладањ (Старић)…

Обавјештење о покренутом тарифном поступку и јавном разматрању захтјева привредног друштва Сарајево гас а.д. Источно Сарајево за одобрење тарифних ставова за кориснике транспортног система (латиница) Обавјештење о покренутом тарифном поступку и јавном разматрању захтјева привредног друштва Сарајево гас а.д. Источно Сарајево за одобрење тарифних ставова за кориснике транспортног система (ћирилица)

 

Copyright © 2024