REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за продужење важења сертификата за производно постројење – Когенеративно постројење на биомасу „Нова Топлана“

24.09.2021.

“ТОПЛАНА“ акционарско друштво Приједор поднијело је дана 24.08.2021. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за продужење важења сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Когенеративно постројење на биомасу „Нова Топлана“, Град Приједор…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за продужење важења сертификата за производно постројење – Когенеративно постројење на биомасу Нова Топлана (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за продужење важења сертификата за производно постројење – Когенеративно постројење на биомасу Нова Топлана (латиница)

Copyright © 2024