REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за продужење важења сертификата за производно постројење – Биогасна електрана „Buffalo Energy GOLD – MG“

29.07.2021.

Друштво с ограниченом одговорношћу за производњу и трговину „GOLD-MG“ Доњи Жабар поднијело је дана 19.07.2021. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за продужење важења сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Биогасну електрану „Buffalo Energy GOLD-MG“, Ново Село, Oпштина Шамац…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за продужење важења сертификата за производно постројење – БЕ Buffalo Energy GOLD – MG (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за продужење важења сертификата за производно постројење – БЕ Buffalo Energy GOLD – MG (латиница)

Copyright © 2024