REERS

Обавјештење о поднесеном захтјеву за пренос и издавање сертификата – МСЕ „Озон 2“

22.09.2023.

„ETMax“ д.о.о. Бања Лука поднијело је дана 09.08.2023. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње захтјев за пренос издатог сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану „Озон 2“, Општина Билећа, на „SUPERPRINT“ д.о.о. Бања Лука…

Обавјештење о поднесеном захтјеву за пренос и издавање сертификата – МСЕ Озон 2 (латиница) Обавјејштење о поднесеном захтјеву за пренос и издавање сертификата – МСЕ Озон 2 (ћирилица)

 

Copyright © 2024