REERS

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно простојење – СЕ „Љубиње 3Ј 142 kWp“

23.12.2019.

Друштво с ограниченом одговорношћу за заштиту на раду и од пожара „В-З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, поднијело је дана 11.12.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Соларну електрану „Љубиње 3Ј 142 kWp“, Општина Љубиње…

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – СЕ Љубиње 3Ј 142 kWp (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – СЕ Љубиње 3Ј 142 kWp (латиница)

 

Copyright © 2024