REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Миљацка“

13.01.2021.

Друштвo са ограниченом одговорношћу „GREEN ENERGY“ Пале (на српском језику „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА“), подниo је дана 18.02.2020. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану „Миљацка“, Општина Источни Стари Град…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Миљацка (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Миљацка (латиница)

 

Copyright © 2024