REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „ЕФТ Солар“

16.07.2019.

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу електричне енергије и производњу, прераду, транспорт и трговину угљем „ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари“ Станари поднијело је дана 27.06.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње  Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану „ЕФТ Солар“…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „ЕФТ Солар“ (ћирилица)

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje – MSE „EFT Solar“ (latinica)

Copyright © 2024