REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Зелени Јадар“

11.10.2021.

Друштво са ограниченом одговорношћу „Green Energy-R“ Братунац поднијело је дана 04.01.2021. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Малу хидроелектрану „Зелени Јадар“, Општина Сребреница…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Зелени Јадар (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Зелени Јадар (латиница)

Copyright © 2024