REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Студена“

11.09.2019.

Привредно друштво „ЕЛИНГ МХЕ“ Д.О.О. Теслић поднијело је дана 17.07.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Малу хидроелектрану „Студена“, Општина Теслић…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Студена (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Студена (латиница)

Copyright © 2024