REERS

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „До“

25.04.2023.

Друштво са ограниченом одговорношћу „СТРАЈКО“ д.о.о. Берковићи поднијело је дана 21.03.2023. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Малу хидроелектрану „До“, Општина Берковићи…

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ До (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ До (латиница)

 

Copyright © 2024