REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Дивич“

06.10.2020.

Друштво са ограниченом одговорношћу „ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Теслић поднијело је дана 05.10.2020. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Малу хидроелектрану Дивич, oпштина Котор Варош…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Дивич (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Дивич (латиница)

 

Copyright © 2024