REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „ДЕМИЋКА“

05.09.2019.

“ДСМ ЕЛЕКТРУС“ друштво са ограниченом одговорношћу Котор Варош поднијело је дана 25.07.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Малу хидроелектрану „Демићка“…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „ДЕМИЋКА“ (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „ДЕМИЋКА“ (латиница)

Copyright © 2024