REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „БК 2“

16.01.2020.

КРУПИЦА мале хидроелектране друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију електричне енергије Фоча поднијело је дана 05.11.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње  Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Малу хидроелектрану „БК2“, Општина Фоча…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ БК2 (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ БК2 (латиница)

 

Copyright © 2024