REERS

 Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Бистрица Б-5а“

08.02.2023.

Друштво за производњу и дистрибуцију електричне енергије „Таубингер електрик“ д.о.о. Калиновик поднијело је дана 12.12.2022. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану Бистрица Б-5а, Општина Калиновик…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Бистрица Б-5а (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Бистрица Б-5а (латиница)

 

Copyright © 2024