REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – Биогасна електрана „Buffalo Energy GOLD-MG“

20.03.2023.

Друштво с ограниченом одговорношћу за производњу и трговину „GOLD-MG“ Доњи Жабар поднијело је дана 13.01.2023. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Биогасну електрану „Buffalo Energy GOLD-MG“, Ново Село, Oпштина Шамац…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – Биогасна електрана Buffalo Energy GOLD-MG (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – Биогасна електрана Buffalo Energy GOLD-MG (латиница)

 

Copyright © 2024