REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата – Биогасна електрана „Buffalo Energy Gold – MG“

16.03.2021.

Друштво с ограниченом одговорношћу за производњу и трговину „GOLD-MG“ Доњи Жабар поднијело је дана 16.11.2020. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Биогасну електрану „Buffalo Energy GOLD-MG“, Ново Село, Oпштина Шамац…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – Биогасна електрана Buffalo Energy Gold – MG (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – Биогасна електрана Buffalo Energy Gold – MG (латиница)

 

Copyright © 2024