REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ – „LE TRADING BH“ д.о.о. Бања Лука

16.04.2020.

„LE TRADING BH“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука, поднијело је 06.03.2020. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ – LE TRADING BH д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ – LE TRADING BH д.о.о. Бања Лука (латиница)

 

Copyright © 2024