REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Дивич“

25.09.2020.

Друштво са ограниченом одговорношћу „ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Теслић, поднијело је 24.07.2020. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани Дивич…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ Дивич (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ Дивич (латиница)

 

Copyright © 2024