REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса “ГАС ПРОМЕТ“ Пале

27.01.2021.

Акционарско друштво за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса “ГАС ПРОМЕТ“, поднијело је 27.11.2020. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса (латиница)

Copyright © 2024