REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за дистрибуцију и управљање дистрибутивним системом природног гаса и Захтјеву за издавање дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом – А.Д. „ЗВОРНИК СТАН“ Зворник

12.07.2019.

Акционарско друштво “ЗВОРНИК СТАН“ Зворник, поднијело је 07.05.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске  Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса и Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за дистрибуцију и управљање дистрибутивним системом ПГ и Захтјеву за издавање дозволе за ТиС ПГ – А.Д. „ЗВОРНИК СТАН“ (ћирилица)

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za izdavanje dozvole za distribuciju i upravljanje distributivnim sistemom PG i Zahtjevu za izdavanje dozvole za TiS PG – A.D. „ZVORNIK STAN“ (latinica)

Copyright © 2024