REERS

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за пренос и издавање сертификата за производно постројење – „Еко енергетика 4“ и „Еко енергетика 5“

04.04.2023.

Привредно друштво „В-З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука поднијело је дана 30.01.2023. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње захтјеве за пренос издатих сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије за Соларну електрану „Еко енергетика 4“ и Соларну електрану „Еко енергетика 5“, Град Приједор, на привредно друштво „Green Solar S.Z.“ д.о.о. Бања Лука…

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за пренос и издавање сертификата за производно постројење – Еко енергетика 4 и Еко енергетика 5 (ћирилица)

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за пренос и издавање сертификата за производно постројење – Еко енергетика 4 и Еко енергетика 5 (латиница)

 

Copyright © 2024