REERS

Обавјештење о поднесеним захтјевима за пренос и издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Батковићи 7“ и МСЕ „Озон 1“

19.04.2023.

„ETMax“ д.о.о. Бања Лука поднијело је дана 07.04.2023. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње захтјеве за пренос издатих сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије за Малу соларну електрану „Батковићи 7“, Општина Невесиње и Малу соларну електрану „Озон 1″…

Обавјештење о поднесеним захтјевима за пренос и издавање сертификата за производна постројења – МСЕ Батковићи 7 и МСЕ Озон 1 (ћирилица)

Обавјештење о поднесеним захтјевима за пренос и издавање сертификата за производна постројења – МСЕ Батковићи 7 и МСЕ Озон 1 (латиница)

Copyright © 2024