REERS

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – СЕ „Билећа 1“, СЕ „Билећа 2“, СЕ „Билећа 3“ и СЕ „Билећа 4“

25.12.2019.

„ЕТМax“, Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге, Бања Лука, поднијело је дана 18.12.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње  захтјеве за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије за Соларну електрану „Билећа 1“, Соларну електрану „Билећа 2“, Соларну електрану „Билећа 3“ и Соларну електрану „Билећа 4“, општина Билећа…

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – СЕ Билећа 1, СЕ Билећа 2, СЕ Билећа 3 и СЕ Билећа 4 (ћирилица)

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – СЕ Билећа 1, СЕ Билећа 2, СЕ Билећа 3 и СЕ Билећа 4 (латиница)

Copyright © 2024