REERS

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Обале 4“ – „Обале 9“

29.02.2024.

Друштво за производњу, промет и услуге, експорт – импорт „НИК-ПРОМ“ д.о.о. Билећа, поднијело је дана 01.02.2024. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње захтјеве за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиви извор енергије, за мале соларне електране „Обале 4“ „Обале 9“, Општина Билећа…

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ Обале 4 – Обале 9 (ћирилица)

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ Обале 4 – Обале 9 (латиница)

 

Copyright © 2024