REERS

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „МС Солар 1“ и МСЕ „МС Солар 2“

11.12.2019.

Metering Solutions“ друштво с ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и консалтинг, Бања Лука Превод на српски језик: „Рјешење за мјерење“ д.о.о. Бања Лука, поднијело је дана 04.12.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње захтјеве за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије за Малу соларну електрану „МС Солар 1“ и Малу соларну електрану „МС Солар 2″…

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „МС Солар 1“ и МСЕ „МС Солар 2“ (ћирилица)

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „МС Солар 1“ и МСЕ „МС Солар 2“ (латиница)

Copyright © 2024