REERS

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „ЕТМах 3“ и МСЕ „ЕТМах 4“

12.05.2022.

„ЕТМax“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге, Бања Лука, поднијело је дана 22.12.2021. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње захтјеве за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије за Малу соларну електрану „ETMax 3“ и Малу соларну електрану „ETMax 4“, Град Бања Лука…

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ ЕТМах 3 и ЕТМах 4 (ћирилица)

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ ЕТМах 3 и ЕТМах 4 (латиница)

Copyright © 2024