REERS

Обавјештење о поднесеним захтјева за издавање сертификата за производно постројење – СЕ „Еко енергетика 1“, СЕ „Еко енергетика 2“, СЕ „Еко енергетика 3“, СЕ „Еко енергетика 4“ и СЕ „Еко енергетика 5“

18.12.2019.

Друштво с ограниченом одговорношћу за заштиту на раду и од пожара „В-З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука, поднијело је дана 09.12.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње  захтјеве за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије за Соларну електрану „Еко енергетика 1“, Соларну електрану „Еко енергетика 2“, Соларну електрану „Еко енергетика 3“, Соларну електрану „Еко енергетика 4“ и Соларну електрану „Еко енергетика 5″…

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производно постројење – СЕ Еко енергетика 1, СЕ Еко енергетика 2, СЕ Еко енергетика 3, СЕ Еко енергетика 4 и СЕ Еко енергетика 5 (ћирилица)

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производно постројење – СЕ Еко енергетика 1, СЕ Еко енергетика 2, СЕ Еко енергетика 3, СЕ Еко енергетика 4 и СЕ Еко енергетика 5 (латиница)

Copyright © 2024