REERS

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – „МИНЕРВА ХОТЕЛ ДРИНА“ д.о.о. Бијељина

15.07.2019.

Захтјевом од 25.03.2019. године, допуњеним дана 19.04.2019. године, привредно друштво „Минерва Хотел Дрина“ д.о.о. Бијељина  покренуло је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина…

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – „МИНЕРВА ХОТЕЛ ДРИНА“ д.о.о. Бијељина (ћирилица)

Obavještenje o održavanju formalne rasprave u postupku rješavanja spora – „MINERVA HOTEL DRINA“ d.o.o. Bijeljina (latinica)

Copyright © 2024