REERS

Обавјештење о одржавању формалне расправе – Феризовић Долић Фарук, Бања Лука

02.04.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске примила је, дана 26.01.2024. године, захтјев за рјешавање спора Феризовић Долић Фарука из Бање Луке од 24.01.2024. године, којег заступа пуномоћник Јадранка Ивановић, адвокат из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: оператор дистрибутивног система) и МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње…

Обавјештење о одржавању формалне расправе – Феризовић Долић Фарук, Бања Лука (латиница) Обавјештење о одржавању формалне расправе – Феризовић Долић Фарук, Бања Лука (ћирилица)

Copyright © 2024