REERS

Обавјештење о одржавању 115. редовне сједнице

16.06.2019.

Број: 01-238-2/19
Датум: 16.06.2019. године

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 115. редовну сједницу у четвртак, 20. јуна 2019. године, са почетком у 11.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица Kраљице Јелене Анжујске број 7.

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање и усвајање Записника са 114. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 6. јуна 2019. године, у Требињу.
2. Разматрање приједлога Одлуке о измјенама и допунама Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом.
3. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање ђелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „ИЛОМСKА“, на ријеци Иломској, подносиоца привредно друштво „ЕЛИНГ МХЕ“ д.о.о. Теслић.
4. Разматрње захтјева за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране “МИЉАЦKА“, на ријеци Миљацки, подносиоца привредно друштво “ГРЕЕН ЕНЕРГY“ д.о.о. Пале.
5. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Фотонапонску соларну електрану „БУЛОЗИ“, подносиоца Спаић Пеђе из Пала.
6. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у Малој хидроелектрани “KРУШЕВО БРДО“, подносиоца привредно друштво “ПУРЕ ЕНЕРГY“ д.о.о. Kотор Варош.
7. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у Малој хидроелектрани “МЛЕЧВА“, подносиоца привредно друштво “ГРЕЕН ЕНЕРГY – Р“ д.о.о. Братунац.
8. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у Малој хидроелектрани “ГРАБОВИЦА“, подносиоца привредно друштво “ГРЕЕН ЕНЕРГY – Р“ д.о.о. Братунац.
9. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у Малој соларној електрани “ТОРИЧ 2“, подносиоца привредно друштво “ППА“ д.о.о. Бања Лука.
10. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у Малој хидроелектрани “ДРЕНОВА“, подносиоца привредно друштво “Ћорић Денарт“ д.о.о. Прњавор.
11. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у Малој соларној електрани “БЕСЈЕДА 1“, подносиоца привредно друштво “БЕСЈЕДА“ д.о.о. Бања Лука.
12. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у Малој соларној електрани “БЕСЈЕДА 2“, подносиоца привредно друштво “БЕСЈЕДА“ д.о.о. Бања Лука.
13. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у Малој соларној електрани “МС СОЛАР 1“, подносиоца привредно друштво “МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС“ д.о.о. Бања Лука.
14. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у Малој соларној електрани “МС СОЛАР 2“, подносиоца привредно друштво “МЕТЕРИНГ СОЛУТИОНС“ д.о.о. Бања Лука.
15. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Видовић Драга из Мркоњић Града, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука.
16. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Бјеловук Сима из Горњих Подградаца, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука.
17. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Савић Предрага из Челопека, Град Зворник, заступаног по пуномоћнику Драгану Ј. Готовцу, адвокату из Зворника, против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина.
18. Разматрање захтјева за рјешавање спора Милошевић Велибора из Братунца, заступаног по пуномоћнику Предрагу Барошу, адвокату из Бање Луке, против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024