REERS

Обавјештење о одржавању 110. редовне сједнице

09.04.2019.
Број: 01-198-2/19
Датум: 09.04.2019.
На основу одредби члана 21. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“,  број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ
да ће одржати 110. редовну сједницу у понедељак, 15. априла 2019. године, са почетком у 13.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица Kраљице Јелене Анжујске број 7.
Д Н Е В Н И    Р Е Д
1. Разматрање и усвајање Записника са 109. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 05. априла 2019. године, у Требињу.
2. Разматрање Приједлога Правилника о промјени снабдијевача природним гасом.
3. Разматрање Нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.
4. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану „Подивич“, привредног друштва “БУK“ д.о.о. Источно Сарајево.
5. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану “Kрушево брдо“, привредног друштва “ПУРЕ ЕНЕРГY“ д.о.о. Kотор Варош.
6. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана „Студена 2″, подносиоца Друштва са ограниченом одговорношћу “ГМ ЕНЕРГИЈА“ Теслић.
7. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана „Врбас 2“, подносиоца привредно друштво „ХИДРО ВРБАС“ д.о.о. Зворник.
8. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана „НиколаТесла 1“, подносиоца привредно друштво „ЕТМаx“ а.д. Бања Лука.
9. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана „Никола Тесла 2“, подносиоца привредно друштво „ЕТМаx“ а.д. Бања Лука.
10. Разматрање планиране годишње производње електричне енергије произведене у сљедећим  производним постројењима за које је одобрено право на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији:
10.1. Мала хидроелектрана „Жежеља“, привредног друштва „Мега Електрик“ а.д. Лакташи;
10.2. Мала соларна електрана „Џунгла“, привредног друштва “Џунгла“ друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство, трговину, спорт, рекреацију, информисање и маркетинг из Добоја;
10.3. Мала соларна електрана „Фратело 2“, привредног друштва „Фрателло траде“ Предузеће за производњу, промет и услуге а.д. Бања Лука;
10.4. Соларна електрана „Мартић“, подносиоца Самостални привредник „Соларна енергија Мартић“, власник Гордана Мартић, Дервента;
10.5. Мала соларна електрана „Неутрон 1“, привредног друштва „МПМ Енергy“ д.о.о. за производњу и трговину електричном енергијом „еxпорт – импорт“ Трн, Лакташи;
10.6. Мала соларна електрана „Новаковићи“, привредног друштва „Бесједа“ д.о.о. Бања Лука;
10.7. Мала соларна електрана „Солар 1“, привредног друштва „Солар 1“ друштво са ограниченом одговорношћу Билећа;
10.8. Мала соларна електрана „Тесла 1“, привредног друштва „Тесла“ д.о.о. Модрича;
10.9. Мала соларна електрана „Верано“, привредног друштва „ВЕРАНО МОТОРС“ д.о.о. Бања Лука;
10.10. Мала соларна електрана „Wолл“, привредног друштва ЕТМаx д.о.о. Бања Лука;
10.11. „Фотонапонска-соларна електрана 37 кWп“, привредног друштва Предузеће за унутрашњу и спољну трговину „059“ д.о.о. Билећа;
10.12. Соларна електрана „Мадра 1“, привредног друштва „Мадра“ д.о.о. Челинац;
10.13. Соларна електрана „Мадра 2“, привредног друштва „Мадра“ д.о.о. Челинац и
10.14. Соларна фотонапонска електрана „Подграб 1“, Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге „М ФАРМ“ д.о.о. Пале.
11. Разматрање захтјева за рјешавање спора Пилиповић Душка из Бања Луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука.
Предсједник
Владислав Владичић
Copyright © 2024