REERS

Обавјештење о одлагању 106. редовне сједнице

18.03.2019.

Број: 01-151-3/19
Датум: 18.03.2019.

На основу одредби члана 21. став 1. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број: 6/10), члана 17, а у вези са чланом 15. став 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Одлаже се одржавање 106. редовне сједнице заказане за уторак, 19. марта 2019. године, са почетком у 9.00 часова, тако да ће се ова редовна сједница одржати у сриједу 20. марта 2019. године, са почетком у 14.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7, са дневним редом како је објављено у обавјештењу за јавност 01-151-2/19 од 13.03.2019. године.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024