REERS

Обавјештање о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Жиљево 1“

16.04.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je, дана 9. априла 2024. године, од привредног друштва ,,ЕТМах“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге Баља Лука, примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој соларној електрани ,,Жиљево 1“…

Обавјештање о пријему захтјева за одобрење ППП – Жиљево 1 (ћирилица)

Обавјештање о пријему захтјева за одобрење ППП – Жиљево 1 (латиница)

Copyright © 2024