REERS

Обавјешење о рјешавању спора – Новаковић Момир, Бања Лука

27.01.2020.

На 134. редовној сједници одржаној дана 23.01.2020. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Новаковић Момира из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга “ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука…

Обавјештење о рјешавању спора – Новаковић Момир, Бања Лука (ћирилица)

Обавјештење о рјешавању спора – Новаковић Момир, Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024