REERS

О нама

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (Регулатор) је основана 13.09.2002. као Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске, у циљу регулисања монополског понашања и обезбјеђења транспарентног и недискриминационог положаја свих учесника на тржишту електричне енергије у Републици Српској, а у складу са Законом о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“ бр. 66/02, 29/03 и 86/03).

Дана 19.07.2007. године ступио је на снагу Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“, бр. 60/07) којим је, поред надлежности, промијењен и назив Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске у „Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске“ (у даљем тексту: Регулатор).

Поступајући по пријави Регулатора за промјену назива и дјелатности, Основни суд у Требињу је дана 15.08.2007. године донио Рјешење, број 095-0-РЕГ-07-000179, на основу кога је извршена промјена назива и допуна дјелатности Регулатора у судском регистру, у складу са Законом о измјенама и допунама Закона о електричној енергији.

Сједиште Регулатора је У Требињу, Улица краљице Јелене Ажујске бр. 7.

Опште информације о организацији и начину рада Регулатора можете наћи на линковима који се налазе у оквиру секције О НАМА, а све што је везано за рад појединачних сектора вам је доступно преко одговарајућих линкова у оквиру основног менија.

Copyright © 2024