Skip to Content

Рјешења спорова

Рјешење спора: Ђурђевић Анђелка, Нови Град

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење спора: Човић Зоран, Бијељина

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела је сљедеће ...

Рјешење спора: МОФАС д.о.о., Источно Сарајево

Постављено у

27.07.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 52. редовној сједници, одржаној 27.07.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење спора: Вукашин Давидовић, Бања Лука

Постављено у

27.07.2017.
Усваја се захтјев Давидовић Вукашина из Бање Луке, од 17.03.2017. године, којим оспорава обрачун утрошене електричне енергије...

Рјешење спора: Милутин Гајић, Бања Лука

Постављено у

27.07.2017.
Одбија се захтјев Гајић Милутина из Бање Луке од 27.02.2017. године којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње електричне енергије...

Рјешење спора: Ђуја Врањеш, Бања Лука

Постављено у

27.07.2017.
Одбија се захтјев Врањеш Ђује из Бање Луке, у вези са оспоравањем основа за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије...

Рјешење спора: Љубомир Цвијетић, Прњавор

Постављено у

27.07.2017.
Усваја се захтјев Цвијетић (Илије) Љубомира из Прњавора, од 03.03.2017. године, којим оспорава постојање неовлашћене потрошње електричне енергије...

Рјешење спора: Ранко Нинковић, Бања Лука

Постављено у

27.07.2017.
Одбија се захтјев за рјешавање спора Нинковић Ранка из Бање Луке од 10.03.2017. године, којим се оспорава обрачун неовлашћене потрошње...

Рјешење спора: Мирослав Вуковић, Бања Лука

Постављено у

27.07.2017.
Одбија се захтјев за рјешавање спора Вуковић Мирослава из Бање Луке од 04.04.2017. године, којим се оспорава oбрачун неовлашћене потрошње...

Рјешење спора: Шавија Илија, Зворник

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 49. редовној сједници, одржаној 08. јуна 2017. године, у Требињу, донијела је...

Syndicate content