Skip to Content

Рјешења са надзора

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "Зворник стан" , Зворник

Постављено у

31.03.2015.
Нaлаже се привредном друштву А.Д. "Зворник стан" Зворник, кориснику дозволe за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса, дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом и дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере

Постављено у

12.02.2015. 
Налаже се привредном друштву "Рафинерија уља Модрича" а.д. Модрича...

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере - "ЕФТ РиТЕ Станари" д.о.о. Станари

Постављено у

27.11.2014.
Налаже се привредном друштву "ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари, кориснику...

Рјешење о предузимању мјере након обављене редовне надзорне провјере - А.Д. "Зворник стан" Зворник

Постављено у

26.12.2014.
Налаже се привредном друштву А.Д. "Зворник стан" Зворник, кориснику дозволe за обављање дјелатности...

Рјешење са редовне надзорне провјере - МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука

Постављено у

06.11.2014.
Налаже се Мјешовитом холдингу ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина'' а.д. Бања Лука, кориснику дозволе...

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорна провјере - Хидроелектране ''БИСТРИЦА'' д.о.о. Фоча

Постављено у

26.06.2014.
Налаже се привредном друштву Хидроелектране ''БИСТРИЦА'' д.о.о. Фоча, као кориснику Дозволе за изградњу...

Рјешење о предузимању мјера са редовне надзорнењ провјере у МХ "ЕРС" ЗП "РиТЕ Гацко" а.д. Гацко

Постављено у

23.04.2014.
Налаже се привредном друштву Мјешовити Холдинг "ЕРС", МП а.д. Требиње - ЗП "РиТЕ Гацко", а.д. Гацко, кориснику дозволе...

Рјешење са редовне надзорне провјере - "Energy Financial Team" д.о.о. Требиње

Постављено у

26.02.2014.
Налаже се услужном и трговинском предузећу "ENERGY FINANCING TEAM" д.о.о. Требиње, кориснику дозволе за обављање...

Рјешење са редовне надзорне провјере - "Рафинерија нафте Брод" а.д.

Постављено у

26.12.2013.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 75. редовној сједници одржаној 26. децембра 2013. године у Требињу, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере - ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње

Постављено у

12.12.2013.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 74. редовној сједници, одржаној 12.12.2013. године, донијела..

Syndicate content