Skip to Content

Одлуке, закључци...

Закључак о усвајању Захтјева Еколошко-промотивног удружења ''Еко Зона'' Шипово за стицање статуса умјешача

Постављено у

12.07.2018.
Усваја се захтјев Еколошко-промотивног удружења ''Еко Зона'' Шипово број 057-VII/18 од 10.07.2018. године за стицање статуса умјешача...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за изградњу МХЕ "Медош"

Постављено у

28.06.2018.
Нацрт дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Медош" утврђен у поступку по захтјеву подносиоца "MEDOŠ ONE" д.о.о, упућује се на јавну расправу...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Главица"

Постављено у

28.06.2018.
Нацрт дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Главица", утврђен у поступку по захтјеву подносиоца "БББ" д.о.о. Шипово...

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора - Мићо Ђукић, Бијељина

Постављено у

28.06.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске у поступку рјешавања спора по захтјеву Ђукић Мићa из Бијељине...

Рјешење о утврђивању планиране годишње производње ел. енергије за производно постројење Соларна електрана "Солар 3"

Постављено у

21.06.2018.
Утврђује се да планирана годишња производња електричне енергије за производно постројење Соларна електрана ''Солар 3'', инсталисане снаге 49,5 kWp...

Рјешење о утврђивању планиране годишње производње ел. енергије за производно постројење Соларна електрана ''Солар 2''

Постављено у

21.06.2018.
Утврђује се да планирана годишња производња електричне енергије за производно постројење Соларна електрана ''Солар 2'', инсталисане снаге...

Рјешење о утврђивању планиране годишње производње ел. енергије за производно постројење Соларна електрана "Солар 1"

Постављено у

21.06.2018.
Утврђује се да планирана годишња производња електричне енергије за производно постројење Соларна електрана ''Солар 1''...

Рјешење о утврђивању планиране годишње производње ел. енергије, која се користи за властите потребе за Соларну фотонапонску електрану "Рафинерија уља Модрича"

Постављено у

21.06.2018.
Утврђује се да планирана годишња производња електричне енергије, која се користи за властите потребе, за производно постројење...

Рјешење о утврђивању планиране годишње производње ел. енергије за производно постројење МСЕ "Прњавор 1"

Постављено у

21.06.2018.
Утврђује се да планирана годишња производња електричне енергије за производно постројење Мала соларна електрана "Прњавор 1"...

Рјешење о утврђивању планиране годишње производње ел. енергије за производно постројење МСЕ "Гламочани"

Постављено у

21.06.2018.
Утврђује се да планирана годишња производња електричне енергије за производно постројење Мала соларна електрана "Гламочани"...

Syndicate content