Skip to Content

Одлуке, закључци...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Којо Бокарић, Дервента

Постављено у

10.05.2018.
Спор покренут захтјевом Бокарић Којa из Дервенте, против Мјешовитог холдинга "Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће а.д. Требиње...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за ел. енергију произведену из ОИЕ и у ефикаснoj когенерацији

Постављено у

10.05.2018.
Нацрт одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији упућујe се...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из обновљивих извора у МХЕ „Чемерно“

Постављено у

19.04.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „Страјко – Инжењеринг“ д.о.о. Требиње, одобрава се право на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора...

Рјешење о утврђивању права на подстицај за производњу ел. енергије - „ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. Бања Лука

Постављено у

19.04.2018.
Утврђује се да привредно друштво „ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. за производњу и трговину, Бања Лука право на подстицај производње електричне енергије...

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Бочац 2“

Постављено у

19.04.2018.
Усваја се захтјев привредног друштва МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град за продужење прелиминарног права...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у ХЕ „Богатићи Нова“

Постављено у

19.04.2018.
Подносиоцу захтјева, МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, одобрава се прелиминарно право...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Ненад Кнежевић, Бања Лука

Постављено у

19.04.2018.
Спор покренут захтјевом Кнежевић Ненадa из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Пантелија Грмушa, Бања Лука

Постављено у

19.04.2018.
Спор покренут захтјевом Грмуша Пантелије из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Милорад Аћимовић, Зворник

Постављено у

12.04.2018.
Спор покренут захтјевом Аћимовић Милорада из Зворника, заступаног по пуномоћнику Јовану Д. Готовцу, адвокату из Зворника...

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Торич 1“

Постављено у

12.04.2018.
Усваја се захтјев привредног друштва „Солар Торич“ д.о.о. Бања Лука за продужење прелиминарног права на подстицај...

Syndicate content