Skip to Content

Одлуке, закључци...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Мићић Марина, Бијељина

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о одбијању захтјева за издавање сертификата за производно постројење - МХЕ "Студена"

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 55. редовној сједници, одржаној 25. августа 2017. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одбацивању захтјева за издавање дозволе за трговину и снабдијевање ел. енергијом на територији БиХ -''Алумина" д.о.о. Зворник

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела је ...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стајчић Драган, Лакташи

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела јe...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Гаврић Јездимир, Братунац

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела јe...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Богићевић Периша, Козлук, Зворник

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела јe...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај - МХЕ „Вигошта 2“

Постављено у

03.08.2017.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ДСМ Електрус“ д.о.о. Котор Варош, одобрава се прелиминарно право на подстицај...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај - МСЕ „Спортек“

Постављено у

03.08.2017.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву Творница обуће „СПОРТЕК“ д.о.о. Котор Варош, одобрава се прелиминарно право на подстицај...

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - "Тесла" д.о.о. Модрича

Постављено у

03.08.2017.
Одбија се захтјев привредног друштва „Тесла“ д.о.о. Модрича за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије...

Syndicate content